• head_banner_01

Çalt üýtgetmek ulgamy

Gysga düşündiriş:

Çalt üýtgetmek ulgamy, zerur bolanda rulonlary has çalt çalyşmaga mümkinçilik berýän ýörite dizaýn mehaniki gurluşlardyr.ZTZG esasan orta we uly turba degirmenleri üçin çalt üýtgeýän mehanizmleriň 3 görnüşini kabul etdi: 1. gidrawliki wilkany çalt aýyrmak ulgamy 2. çalt üýtgeýän wilka bölümi 3. çalt rolikli kommutator.Bularyň her biri has ýokary önümçilik netijeliligini gazanmak we zähmet güýjüni azaltmak üçin aýratynlykda kabul edilip bilner.

 

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda turba öndürýän maşyny dizaýn edip we öndürip bileris.


Haryt maglumatlary

ÖNÜMLER MODEL SANAWY

Haryt bellikleri

Turba önümçilik liniýasynda ýöriteleşendir

23 ýyldan gowrak ...

Çalt rolik çalyşmak üçin ulanylýar.Çalt üýtgeýän şahada öňünden öndüriljek indiki polat turbasynyň rolikini guruň.Polat turbanyň spesifikasiýasy üýtgedilmeli bolanda, tekeriň çalt üýtgeýän mehanizmi ulanylýan rolik spesifikasiýasy bilen şahany çykarar we täze rolik bilen oturdylan çalt üýtgeýän şah önümçilige girizilip bilner. polat turbanyň spesifikasiýasyny çalt üýtgetmegiň täsiri.

Çalt üýtgeýän ulgam bilen rolik çalşygy döwri: Appr.8 sagat (adatça çalt üýtgetmek ulgamy bolmazdan 1,5-2 gün gerek).

 

Goşmaça şahalar toplumy bilen enjamlaşdyrylan bolsa.rolik çalyşmak döwri<2 sagat

Çalt üýtgetmek ulgamy

Setir bölümleri emele getirmek we ulaltmak üçin çalt üýtgeşme ulgamyny kabul edýär.Thetiýaçlyk şahlary degişli rulolar bilen öňünden ýygnap bolýar.Geçirilende, önümi stendlere ýüklemek, berkitme boltuny çözmek we geçiriji wilka birikdirmek üçin täji ulanýar (Geçiriji wilka flanes plastinka nurbatynyň ýoklugyny talap etmeýän çalt bölüniş görnüşi hökmünde düzülendir).Miliň bölünişi aňsat işlemek üçin gidrawlik ulgamyny ulanýar.Çalt üýtgetmek ulgamynyň bu görnüşi, suwuň yza gaýdyp gelmek meselesine doly derejede çemeleşendigini we ýerine ýetirilende bir wagtyň özünde masştab zynjyryny we tozany arassalap bilýän köp ssenariýada synag edildi.

Üstünlige ýetmek üçin geldik

Gorizontal stend rolik Çalt üýtgeýän ulgam

Rolikleri çalşanyňyzda, tutuş bölümiň bir tarapyny çykaryň, ulag trolleýsinden täji bilen birinji rolik spesifikasiýasy bilen gysgyç bölümini ýokaryk galdyryň we bir gapdalda goýuň, ikinji rolik spesifikasiýasy bilen gurlan şaft bölümini ýokaryk galdyryň we üstünde goýuň trolleýny daşaň, soňra bolsa çarçuwany yzyna basyň.Millhli degirmeniň rolik çalşygyny ~ 6 sagatdan ≤2 sagada çenli azaldar.

Gidrawlik geçiriji wilkany aýyrmak enjamy

Geçiriji mil, flanes plastinka nurbatynyň aýrylmagyny talap etmeýän çalt bölünýän görnüş hökmünde döredildi.Miliň bölünişi aňsat işlemek üçin gidrawlik ulgamyny ulanýar.Çalt üýtgeýän ulgam bilen rolik çalşygy döwri : Appr.8 sagat (adatça çalt üýtgetmek ulgamy bolmazdan 1,5-2 gün gerek).

Çalt üýtgeýän şaha

Turbanyň spesifikasiýasy üýtgedilmeli bolanda, täze spesifikasiýany täzeden ýükläň we polat turbanyň spesifikasiýasyny çalt üýtgetmegiň täsirine ýetmek üçin täze rolik bilen gurlan çalt üýtgeýän şah önümçilige girizilip bilner.Goşmaça toplum bilen enjamlaşdyrylan bolsaşahalar, appr.rolik çalşygynyň möhleti < 2 sagat.

Haryt maglumatlary

Setir komponenti
Material maglumatlar
Taýýar önüm
Setir spesifikasiýasy
Setir komponenti
Polat turbanyň önümçilik liniýasynyň komponenti Uncoiler
Gyrkyjy we ahyrky kebşirleýji
Akkumulýator
Formasiýa we ululyk enjamy
HF kebşirleýji
Uçýan arra
Gaplamak we gaplamak üçin maşyn
Enjamlaryň bölegi Takyk emele getirýän enjam
Tikin gollanmasynyň rulon görnüşi
Ekstruziýa rulonlary gysýan enjam
Rulonlary ýalpyldadýan rulon gysgyç bölümi
Çarçuwaly gysgyç bölümi
Ölçeg düzediji maşyn

 

Material maglumatlar

Material

Güýçli polat, pes uglerod polat, GI we ş.m.
Zolak polat giňligi 320 mm- 2400mm
Zolak polat galyňlygy Maksimum 22mm

Zolak polat rulon

Içki diametri : 10 610-760 mm
Daşarky diametri : 00 1300-2300 mm
Agramy: Maks = 8-30 T.
Taýýar önüm
Tegelek turba Φ114-Φ720 mm
Galyňlyk 1,2-22.0 mm
Kwadrat we gönüburçly turba 80x80mm-600x600mm
Galyňlyk 1,2-22.0 mm
Uzynlyk 4-16 m
Setir spesifikasiýasy
Tizligi emele getirmek 20-80 m / min
(Attn: Iň ýokary turbanyň diametri galyňlygy iň ýokary tizlige laýyk gelmeýär)
Iýmitlendirmek ugry Müşderi tarapyndan çep iýmitlenmek (ýa-da sag iýmitlendirmek)
Elektrik gurnalan kuwwat 400kw-2500kw
Önümçilik liniýasynyň ululygy 78m (uzynlygy) × 6m (ini) -400m (uzynlygy) × 40m (ini)
Maşynlaryň reňki Gök ýa-da ýöriteleşdirilen
Lyyllyk çykarylýar 8-30 T.

Autokary awtomatlaşdyryş

Servo motorynyň bir esasy sazlamasy.

Pes hapa

Pes birlik isrip we pes önümçilik bahasy.

Accokary takyklyk

Diametri ýalňyşlygy OD turbasynyň diňe 0,5 / 100-dir.

Haryt amaly

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda turba öndürýän maşyny dizaýn edip we öndürip bileris.

光伏 支架

Täze energiýa senagaty

高速 护栏 桩

Speedokary tizlikli garawul

脚手架

Binagärlik bezegi senagaty

Polat turbanyň önümçilik liniýasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi

Şahadatnamamyz

şahadatnamasy

Biziň kompaniýamyz

2000-nji ýylda Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýän “Shijiazhuang Zhongtai Turb Technology Development Co., Ltd.” döredildi.Zawod 67,000 inedördül metr meýdany tutýar.Esasy önümlerimiz ýokary ýygylykly göni kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, sowuk rulon polat önümçilik liniýasy, köp funksiýaly sowuk rulon / kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, süýşýän liniýa önümçilik liniýasy, poslamaýan polat turba fabrigi, dürli turba fabriginiň kömekçi enjamlary we rulonlary we ş.m.

https://www.ztzgsteeltech.com/about-us/

Täze taýyn
Işewürlik?

Indi habarlaşyň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ERW TUBE MILL LINE

  Model

  Rturba

  mm

  Kwadratturba

  mm

  Galyňlyk

  mm

  Iş tizligi

  m / min

  ERW20

  Ф8-Ф20

  6x6-15 × 15

  0.3-1.5

  120

  Koprak oka

  ERW32

  Ф10-Ф32

  10 × 10-25 × 25

  0.5-2.0

  120

  Koprak oka

  ERW50

  Ф20-Ф50

  15 × 15-40 × 40

  0.8-3.0

  120

  Koprak oka

  ERW76

  Ф32-Ф76

  25 × 25-60 × 60

  1.2-4.0

  120

  Koprak oka

  ERW89

  Ф42-Ф89

  35 × 35-70 × 70

  1.5-4.5

  110

  Koprak oka

  ERW114

  Ф48-Ф114

  40 × 40-90 × 90

  1.5-4.5

  65

  Koprak oka

  ERW140

  Ф60-Ф140

  50 × 50-110 × 110

  2.0-5.0

  60

  Koprak oka

  ERW165

  Ф76-Ф165

  60 × 60-130 × 130

  2.0-6.0

  50

  Koprak oka

  ERW219

  Ф89-Ф219

  70 × 70-170 × 170

  2.0-8.0

  50

  Koprak oka

  ERW273

  Ф114-Ф273

  90 × 90-210 × 210

  3.0-10.0

  45

  Koprak oka

  ERW325

  Ф140-Ф325

  110 × 110-250 × 250

  4.0-12.7

  40

  Koprak oka

  ERW377

  Ф165-Ф377

  130 × 130-280 × 280

  4.0-14.0

  35

  Koprak oka

  ERW406

  Ф219-Ф406

  170 × 170-330 × 330

  6.0-16.0

  30

  Koprak oka

  ERW508

  Ф273-Ф508

  210 × 210-400 × 400

  6.0-18.0

  25

  Koprak oka

  ERW660

  Ф325-Ф660

  250 × 250-500 × 500

  6.0-20.0

  20

  Koprak oka

  ERW720

  Ф355-Ф720

  300 × 300-600 × 600

  6.0-22.0

  20

  Koprak oka

   

  DÖWRÜN GÖRNÜŞ TURBU ÖNÜMLERI

  Model

  Rturba

  mm

  Kwadratturba

  mm

  Galyňlyk

  mm

  Iş tizligi

  m / min

  SS25

  Ф6-Ф25

  5 × 5-20 × 20

  0.2-0.8

  10

  Koprak oka

  SS32

  Ф6-Ф32

  5 × 5-25 × 25

  0.2-1.0

  10

  Koprak oka

  SS51

  Ф9-Ф51

  7 × 7-40 × 40

  0.2-1.5

  10

  Koprak oka

  SS64

  Ф12-Ф64

  10 × 10-50 × 50

  0.3-2.0

  10

  Koprak oka

  SS76

  Ф25-Ф76

  20 × 20-60 × 60

  0.3-2.0

  10

  Koprak oka

  SS114

  Ф38-Ф114

  30 × 30-90 × 90

  0.4-2.5

  10

  Koprak oka

  SS168

  Ф76-Ф168

  60 × 60-130 × 130

  1.0-3.5

  10

  Koprak oka

  SS219

  Ф114-Ф219

  90 × 90-170 × 170

  1.0-4.0

  10

  Koprak oka

  SS325

  Ф219-Ф325

  170 × 170-250 × 250

  2.0-8.0

  3

  Koprak oka

  SS426

  Ф219-Ф426

  170 × 170-330 × 330

  3.0-10.0

  3

  Koprak oka

  SS508

  Ф273-Ф508

  210 × 210-400 × 400

  4.0-12.0

  3

  Koprak oka

  SS862

  Ф508-Ф862

  400 × 400-600 × 600

  6.0-16.0

  2

  Koprak oka

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň